เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 

ระบบ MATV ( Master Antenna Television ) โดยทั่วไปแล้ว หมายถึง การทำระบบการส่งสัญญาณทีวี เพื่อกระจายไปยังจุดรับชมต่างๆ ภายในอาคารผ่าน

ระบบสายนำสัญญาณทีวีของอาคาร (RG 11-RG 6) ที่มีการวางไว้   โดยสัญญาณช่องทีวีที่จะส่งในอาคาร อาจรับจากเสาอากาศ เพื่อรับจากสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (MATV) หรือ

ตั้งจานดาวเทียม เพื่อรับสัญญาณตรงจากดาวเทียม (SMATV) แล้วนำสัญญาณทีวีช่องต่างๆ รวมกันเป็นชุดเดียว ใช้สายเียวกัน ส่งต่อป้อนสัญญาณไปยังชั้นและห้องต่างๆ ทุกห้องภาย

ในอาคารได้อย่างทั่วถึง

 

 
 
 
     
     
     
     
     
 
 
   
©2014 by matv-service.com


สินค้า 0