บริษัท เอ็ม เอ ทีวี เซอร์วิส จำกัด,www.matv-service.com,ระบบทีวีรวม,MATV,เคเบิลทีวี,CATV,ระบบทีวีดิจิตอล,DIGITAL TV,จานดาวเทียม,กล้องวงจรปิด,CCTV,ระบบจีพีเอสติดตามรถ,GPS TRACKING
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
ระบบทีวีรวมภายใน MATV ANALOG  ก้าวไประบบ MATV DIGITAL HD 1080 P

                ด้วยเทคโนโลยี Digital TV ที่ทันสมัยในยุคนี้ ทำให้การแพร่ภาพ มีคุณภาพ ของสัญญาณภาพทีวีนั้นดีขึ้น ทำลายข้อจำกัดของระบบ Analog TV ที่มีอยู่ในหลายด้าน ทั้งเรื่องคุณภาพและจำนวนช่องรายการ ทำให้สมควรอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงระบบส่งสัญญาณ Headend Matv Digital

              Headend Matv Digital ระบบมีข้อพิเศษหลักๆ ดังนี้

1. สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Matv เดิม สัญญาณยังคงสามารถใช้กับสายนำสัญญาณทีวีแบบชนิด Rg-6 และ Rg-11 ได้ อีกทั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณ Tap-Off Splitter และ อุปกรณ์ขยายสัญญาณ Booster Amp

2. ในการขยายสัญญาณไปหลายๆ จุด หรือ หลายอาคาร ทำได้เหมือนกับระบบ Matv-Catv Analog เดิมได้

3. ประหยัดช่องความถี่ในการส่งสัญญาณ มีจำนวนอุปกรณ์ห้องส่งน้อย ประหยัดพื้นที่ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย

4. สามารถตั้งชื่อช่องรายการได้เองที่จะแสดงชื่อช่องรายการ กับกล่องรับสัญญาณดิจิตอลระบบ DVB-T2 หรือ ทีวีระบบดิจิตอล DVB-T2 ทำให้ง่ายต่อการจดจำและค้นหา

5. การส่งสัญญาณภาพสามารถส่งร่วมกับระบบ Analog และระบบ Digital DVB-T2 48 ช่อง ตามประกาศ กสทชโดยการสัญญาณจะส่งความถี่ส่งที่ไม่ทับซ้อนกัน โดยไม่ทำให้เกิดการกระทบกับระบบเดิม 

                  Headend Matv Digital ส่งผลโดยตรงในด้านต่างๆ ดังนี้


. แสดงภาพที่มีความคมชัดสูงระดับ HD สูงสุดที่ระดับ1080P
. สามารถใช้ร่วมกับ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย หรือ ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ได้ 
. แสดงชื่อช่องรายการทำให้ง่ายต่อการเลือกรับชม อีกทั้งมีช่องรายการให้รับชมมากมาย และ แตกต่าง
. ไม่มีคลื่นรบกวนในสัญญาณภาพ ภาพสัญญาณดิจิตอลนั่น การแสดงผลสัญญาณภาพ จะเหมือนต้นทาง 100%
. ก่อให้เกิดความ ประทับใจแก่ผู้รับชม ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับ อาคาร หน่วยงาน ฯลฯ

 

 สนใจสินค้าและบริการ ติดต่อ ฝ่ายขายงานโครงการ 089-0722510 ID matv-service

 Email:matv-service@hotmail.com TEL:02-9910442 FAX :02-9911135

           

การกำหนดจำนวนและประเภทช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
             ในเบื้องต้น ได้กำหนดช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ทั้งหมด 48 ช่อง โดยแบ่งเป็น ช่องรายการบริการชุมชน 12 ช่อง (แต่ละเขตบริการ) ช่องรายการบริการสาธารณะ 12 ช่อง (ระดับชาติ) โดยช่องรายการทั้ง 2 ประเภทจะเป็นการให้ใบอนุญาตแบบใช้วิธีการคัดเลือก (Beauty Contest) และช่องรายการบริการทางธุรกิจ 24 ช่อง (ระดับชาติ) จะใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ (Auction)ตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งช่องรายการบริการทางธุรกิจออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ช่องรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 ช่อง ช่องรายการข่าวสารและสาระ 7 ช่อง ช่องรายการทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (Standard Definition : SD) 7 ช่อง และช่องรายการทั่วไปแบบความคมชัดสูง (High Definition : HD) 7 ช่อง
           

 

 
 

 
   
   
©2014 by matv-service.com


สินค้า 0